سرور مجازی فرانسه NVMe

از دیتاسنتر OVH

FR-NVMe-1GB
 • 1 گیگابایت DDR4

  رم اختصاصی

 • 1 هسته
  پردازنده
 •   35 گیگابایت NVMe SSD
  فضای هارد
 •   نامحدود
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • قابل تغییر توسط کاربر
  سیستم عامل
 • پنل مدیریت Virtualizor

  پنل مدیریت
FR-NVMe-2GB
 • 2 گیگابایت DDR4

  رم اختصاصی

 • 2 هسته
  پردازنده
 •   45 گیگابایت NVMe SSD
  فضای هارد
 •   نامحدود
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • قابل تغییر توسط کاربر
  سیستم عامل
 • پنل مدیریت Virtualizor

  پنل مدیریت
FR-NVMe-4GB
 • 4 گیگابایت DDR4

  رم اختصاصی

 • 3 هسته
  پردازنده
 •   80 گیگابایت NVMe SSD
  فضای هارد
 •   نامحدود
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • قابل تغییر توسط کاربر
  سیستم عامل
 • پنل مدیریت Virtualizor

  پنل مدیریت
FR-NVMe-6GB
 • 6 گیگابایت DDR4

  رم اختصاصی

 • 3 هسته
  پردازنده
 •   115 گیگابایت NVMe SSD
  فضای هارد
 •   نامحدود
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • قابل تغییر توسط کاربر
  سیستم عامل
 • پنل مدیریت Virtualizor

  پنل مدیریت
FR-NVMe-8GB
 • 8 گیگابایت DDR4

  رم اختصاصی

 • 4 هسته
  پردازنده
 •   140 گیگابایت NVMe SSD
  فضای هارد
 •   نامحدود
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • قابل تغییر توسط کاربر
  سیستم عامل
 • پنل مدیریت Virtualizor

  پنل مدیریت
FR-NVMe-10GB
 • 10 گیگابایت DDR4

  رم اختصاصی

 • 6 هسته
  پردازنده
 •   150 گیگابایت NVMe SSD
  فضای هارد
 •   نامحدود
  ترافیک
 • یک عدد
  IP اختصاصی
 • 1 گیگابیت
  پورت اتصال
 • رایگان
  نصب و کانفیگ کنترل پنل
 • قابل تغییر توسط کاربر
  سیستم عامل
 • پنل مدیریت Virtualizor

  پنل مدیریت